.
Vorige slide
Volgende slide

'Kids 4 Greatness'

Kids 4 Greatness is het mindsetprogramma voor basisschoolkinderen, met een langdurig positief effect op zowel hun cognitieve als hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Onze geweldige partners

Basis

Het programma is gebaseerd op o.a.:
-het werk en onderzoek van psychologie professor Carol Dweck (Mindset & Brein);
-de methodiek van Neuro Linguistisch Programmeren (Keuze-verruimende leefstijl & Oplossingsgericht);
-het gedachtegoed van schrijver Dale Carnegie (Softskills & Ervaringsgericht leren)
-de succestheorie van auteur Stephen Covey (Persoonlijke ontwikkeling & Gedragspatronen)

Doel

Kids 4 Greatness heeft als doel
kinderen van jongs af aan te stimuleren om
geweldig te leren denken, voelen, kiezen en zijn.
Want uiteindelijk zijn ALLE kinderen GEWELDIG op hun eigen manier!

Voordeel

Kinderen leren spelenderwijs en op hun eigen niveau een groeimindset en persoonlijke vaardigheden (softskills) ontwikkelen.
Hierdoor zullen zij vanuit meer vertrouwen omarmen wie zij zijn en kunnen worden. Zo ervaren zij meer ruimte om de eigen talenten te ontdekken en in te zetten; voor zichzelf en voor de ander.

Kinderen die een groeimindset hebben, zullen hun leven lang profijt ervan hebben.
Ze worden beetje bij beetje bewuster van hun gedachtes en de kracht van hun woorden. Ook worden zij zichtbaar beter in het reguleren van hun gevoelens en in het nemen van bewuste keuzes.

En wanneer kinderen op deze speelse en veilige manier ontdekken  hoe geweldig ze zijn, zullen zij van binnenuit meer motivatie ervaren om anderen te helpen ook GEWELDIG te zijn!

Het programma

Het programma van ‘Kids 4 Greatness’ kan op verschillende manieren worden ingezet op de basisschool of BSO. Denk maar aan:
-Structurele of losse mindsetlessen voor de groepen 1 t/m 8
Kinderen worden op een spelenderwijs en creatieve manier uitgedaagd om nieuwe (leer-)vaardigheden verder te ontwikkelen. De mindsetlessen kunnen de hele dag, halve dag of bijvoorbeeld een uur duren.
Wat uw wens of budget ook is, we vinden altijd een passende oplossing met maximaal effect;

-Projectweken gericht op talent ontdekken en ontwikkelen
De nieuwsgierigheid van de kinderen wordt aangewakkerd om nieuwe talenten te ontdekken of juist bekende talenten verder te ontwikkelen;
-Zomerschool
(met onze eigen Greatness coaches of i.s.m. met uw eigen BSO)
Een actief programma waarin kinderen aan de slag gaan met hun ondernemend gedrag door mooie producten of diensten te bedenken die zij ook daadwerkelijk in gaan zetten ten behoeve van een eigen gekozen of zelf georganiseerd goed doel.

Het Team

Ons programma wordt gedraaid door onze eigen getrainde Greatness coaches.
Zij hebben goede kennis van het programma en het gedachtegoed erachter.
Onze coaches hebben natuurlijk zelf ook een groeimindset, zijn enthousiast, ondernemend
en hebben een hart voor kinderen.
Al onze Greatness coaches hebben hun eigen talent(en) en lesstijl
die zij graag ten goede inzetten in de lessen.
Dat maakt dat zij snel oog hebben voor talent en verder durven te kijken dan het waarneembaar gedrag.
Kortom: onze Greatness coaches leiden door zelf een voorbeeld te zijn en zijn een inspiratie voor de kinderen.

Extra's

Voor een integraal aanpak en een breed draagvlak bieden wij extra waardevolle diensten aan voor de kinderen, de ouders en het team.
Wij informeren u graag over deze diensten.

Wilt u iets anders?
Vertel het ons en wij organiseren de ondersteuning voor u op maat.
Wij bieden kwalitatieve en gecertificeerde trainingen/opleidingen aan en hebben een CRKBO registratie.

Kinderen

- 'Leren leren' ondersteuning
Onze eigen Greatness coaches kunnen ingezet worden wanneer kinderen extra ondersteuning nodig hebben met de reguliere vakken of om effectieve leerstrategieën te leren.

- 'Kids 4 Greatness' zomerschool
Een actief programma waarin kinderen vanuit hun eigen talenten ondernemend gedrag verder ontwikkelen, door een product of dienst te bedenken en in te zetten ten behoeve van de hulpvragen die zij om zich heen zien.

Ouders

-Ouderondersteuning
Professionele pedagogische ondersteuning in de vorm van opvoedingsconsulten en/of Opvoedingstraining. Door middel van gesprekken en observaties helpen wij ouders de eigen hulpvraag en die van het kind te verduidelijken voor de juiste hulp of doorverwijzing.

-Ouderavond
Thematische en informatieve bijeenkomsten voor ouders, met voldoende ruimte voor interactie. Wij komen graag in contact met uw ouderraad zodat wij mooie actuele thema's kunnen aanbieden.

Team

- Team trainingen & opleiding
Zowel het gehele team als individuele personeelsleden kunnen gebruik maken van onze praktische trainingen. Denk aan 'thema's als 'NLP in het onderwijs', 'Coachend lesgeven', 'Coachend leiding geven'.
En voor geweldige inzichten en persoonlijke efficiëntie, prijzen wij de opleiding NLP Practitioner aan.


Teambuilding
Een sterk team is een team waarin alle leden een voorbeeld zijn in het omarmen en inzetten van de eigen authenticiteit.
Laat ons weten wat jullie visie is en wij organiseren jullie teamactiviteit.

Op welke manier gaat u 'Kids 4 Greatness' inzetten?

Wij horen graag van u