NLP

Neuro Linguistisch Programmering

Wat is NLP?

NLP is een methodiek die ons informatie geeft over de manier waarop wij naar de wereld kijken,
het vervolgens interpreteren en daarop reageren.
Omdat iedereen de wereld op zijn eigen unieke wijze waarneemt zeggen wij dat iedereen zijn 'eigen model van de wereld' heeft.
NLP wordt hierdoor ook de studie van subjectieve ervaringen genoemd.
In de jaren '70 werd NLP door Richard Bandler en John Grinder ontwikkeld.
Zij werden nieuwsgierig naar de effectiviteit en algemene structuren
die zij hadden opgemerkt in het gedrag van belangrijke personen zoals Virginia Satir, Milton Erickson en Fritz Perls.
Al deze personen waren bijzonder consistent en succesvol bij het behandelen van hun patiënten
in vergelijking met andere therapeuten uit hun tijd.
Door hen te bestuderen, hun patronen te ontdekken en vast te leggen
werd het mogelijk voor anderen om gewenst excellent gedrag van een ander zelf te 'modelleren'.
Tot de dag van vandaag blijft modelleren essentieel binnen NLP
omdat er steeds weer nieuwe succesvolle strategieën ontdekt worden.

De letters van NLP staan voor Neuro Lingusitisch Programmeren.

Neuro;
Hiermee ontdekken wij hoe ons zenuwstelsel al onze ervaringen via de vijf zintuigen verwerkt;
via ons gezichtsvermogen, gehoor, tastzin, reukzin en smaakzin.
Lingusitisch;
Door middel van taal worden onze interne representaties (voorstellingen) gecodeerd en geordend,
en krijgen onze beelden, geluiden, gevoelens, geuren, smaken betekenis.
Programmeren;
Wij ontdekken op welke manieren de zenuwstelsel onbewuste patronen
ontdekt, gebruikt en veranderd om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken.

Heel veel informatie die wij verwerken en het waarom achter de dingen die wij doen gebeurt onbewust
en door middel van NLP technieken worden wij bewust van onze denken en handelen.
NLP geeft ons dus inzicht in ons eigen voelen, denken en handelen
zodat wij waar nodig de nodige veranderingen kunnen aanbrengen.
NLP werkt niet alleen voor huidige of toekomstige situaties
maar kan een 'game-changer'zijn voorde betekenis die je aan (vervelende) situaties uit het verleden hebt gegeven.
Hierdoor ben je dan in staat om in een andere stemming te komen, nieuwe inzichten op te doen
en daardoor ook andere keuzes te ontdekken die efficiënter zullen werken in het heden en de toekomst.

NLP is meer dan een verzameling van theorieën en technieken.
Binnen NLP gaat het om jouw bereidwilligheid de juiste attitude aan te leren en strategieën te implementeren
zodat je je verder kan blijven ontwikkelen - persoonlijk, in je werk en privé!
Daarom gebruiken wij binnen My Greatness Academy graag gebruik van NLP en zijn beproefde werkmodellen
om zo het beste te blijven halen uit onszelf en onze klanten.

Contact

Postadres
Grassteppe 4, 5658 HW te Eindhoven
Telefoon +31 614500841
E-mail info@mygreatnessacademy.nl