Praktische zaken

Bij vragen, neem gerust contact op met ons.

NLP Practitioner
Iedereen vanaf 18 jaar met de aspiratie om zich verder persoonlijk te ontwikkelen en de eigen vaardigheden en kennis uit te breiden, kan ongeacht vooropleiding starten aan de NLP
Practitioner.

NLP Master Practitioner
Voor het volgen van de NLP Master Practitioner dien je eerst een erkende NLP Practitioner  te hebben afgerond.

Open Inschrijving
Voor de andere trainingen staat er altijd bij vermeld wanneer er een toelatingseis is. Ook vermelden wij erbij of de training gericht is op een open inschrijving of In Company.
Bij open inschrijvingen verwelkomen wij iedereen die de training wilt volgen.

Bij twijfel kun je altijd contact met ons opnemen.

Bij aanvang van de training/opleiding ontvangt elke deelnemer de bijbehorende schriftelijke manual. Tevens krijgt elke deelnemer dan ook de inloggegevens voor de persoonlijke online account. Op de persoonlijke online account tref je de manual in digitale vorm aan, inclusief eventuele extra digitaal materiaal voor de training/opleiding.

Alle (NLP) trainingen, workshops en introductiedagen bij My Greatness Academy voldoen aan de huidige criteria voor aftrekbaarheid in het jaar dat ze betaald zijn. Onze trainingen zijn gericht op ondernemers en professionals die beter willen presteren binnen hun (toekomstig) beroep.
De belastingdienst handhaaft een drempelbedrag (vrijgestelde som) van €250,00. Klik hier voor verdere informatie op de website van de Belastingdienst en laat je verder adviseren door een belastingadviseur.

~Ondernemers: Wanneer je onze NLP trainingen volgt om jouw (vak-)kennis te vergroten in het voordeel van je onderneming, dan zijn de kosten voor de training, reis- en verblijfkosten aftrekbaar. Laat je verder goed adviseren door jouw belastingadviseur.

~Werkgevers: Door te kiezen voor onze NLP trainingen tilt u de prestaties en vitaliteit op het werk naar een hoger plan. U kunt dan de studiekosten onbelast vergoeden. Om te weten hoe u de professionaliseringskosten voor uw werknemers precies kunt aftrekken, verwijzen wij u verder naar de regelingen binnen uw cao en om u zich verder te laten adviseren door uw belastingadviseur.

Wanneer je nog niet zeker bent of je kunt starten met een training, dan kun je een optie nemen. Wij reserveren tot en met een specifieke datum jouw plek in de training. Na de aangegeven datum of bij het vollopen van de training, bellen wij jou op voor een definitief besluit.

Bij meerdaagse trainingen, vanaf 15 dagen, kunt u kiezen voor betalen in termijnen.

Onze trainingen vinden plaats in Eindhoven.

Voor de In Company trainingen kunnen werkgevers een eigen locatie voorstellen, mits geschikt voor de trainingssetting en doeleinde.

NLP Practitioner/NLP Master Practitioner
Om je certificaat te ontvangen, dien je alle trainingsdagen en intervisies te hebben gevolgd. Heb je maximaal 2 trainingsdagen gemist, dan kun je deze dagen nog bij een andere training volgen. Let wel op dat je inhaaldagen ook op een andere locaties ingepland kunnen worden of pas in een andere trainingsperiode.

Binnen My Greatness Academy vinden wij het ook belangrijk om waar nodig extra ondersteuning te geven aan jonge professionals van 18 t/m 30 jaar. Daarom bieden wij deze doelgroep de ‘MGA Young Professional’ aan. Hiermee kunnen ze tijdens de duur van hun NLP Practitioner en NLP Master Practitioner twee gratis coachingsgesprekken aanvragen van 60 minuten.

NLP Practitioner/NLP Master Practitioner
Tijdens de NLP Trainingen leggen wij de focus vooral op de beleving, ontdekking en implementatie van de basisgedachte en technieken binnen NLP. Echter bieden wij elke deelnemer de mogelijkheid aan om zowel online als schriftelijk de behandelde theorie, modellen en technieken te bestuderen.
Daarnaast dienen deelnemers naast de trainingsdagen ook aanwezig te zijn bij minimaal drie zelf georganiseerde intervisiemomenten.

Overige trainingen
Bij eventuele aanvullende thuisstudie/opdrachten, zal dit per training worden aangegeven.

Binnen My Greatness Academy doen wij ons best om u een waardevolle leerervaring en transformatie te geven. Wij horen graag uw feedback, zodat wij u kwalitatieve diensten kunnen blijven aanbieden.

Maar mocht u onverhoopt ergens ontevreden over zijn, dan kunt het in eerste instantie mondeling of via e-mail communiceren naar de desbetreffende trainer/medewerker of met mevrouw Margareth Maduro. Wij zullen uw klacht vertrouwelijk en binnen 7 werkdagen oppakken en verdere afspraken maken met u t.b.v. een adequate oplossing van uw klacht.

Wanneer dit nog niet heeft bijgedragen aan een voor u acceptabele oplossing, dan stellen wij u voor om een beroep te doen op de klachtenprotocol van de NVNLP, waarbij My Greatness Academy B.V. is aangesloten.

Klik hier voor de klachtenprotocol van NVNLP.

Contact

Postadres
Grassteppe 4, 5658 HW te Eindhoven
Telefoon +31 614500841
E-mail info@mygreatnessacademy.nl